Søg

Dialog

På Talefod mener vi, at udgangspunktet for al kommunikation mellem virksomheder og kunder begynder med at lytte til kunderne. Det handler om at spørge ind til, hvad din virksomhed kan gøre for kunderne i forhold til dine produkter og services. Begynder du her, opnår du ikke alene, at du får kundernes fulde opmærksomhed i et mere og mere støjende marked. Du oplever også, at kunderne hellere end gerne vil fortælle, hvad de har brug for, hvad der interesserer dem, og hvad de forventer af din virksomhed. Det giver dig ikke alene en viden om kundernes behov - og deres værdi for virksomheden - du får også engagerede kunder, for de er slet ikke vant til, at virksomheder lytter til dem.

Næste trin er, at din virksomhed agerer ud fra det, kunderne fortæller dig. Sker det til kundernes tilfredshed, får du for alvor kundernes tillid og deres accept til at gå videre. Derefter lytter du igen for at høre, om kunderne er tilfredse eller utilfredse med produktet, kundeservice, levering, support, osv., og om der er behov for at justere kursen. En dialog, en proces er i gang, og den kan optimalt fortsætte gennem hele kundeforholdets levetid. Efter hvert trin i processen lærer man hinanden bedre at kende, og du får et kvalificeret grundlag for at tilbyde produkter til den enkelte kunde ud fra kundens værdi for din virksomhed.

Som en konsekvens af dialogprocessen kan kundeloyaliteten styrkes, og samtidig vil den være et skjold overfor konkurrenter, som får sværere og sværere ved at bryde dialogen jo længere og dybere, den vokser. Sådan vil det gå, fordi de færreste kunder vil være motiverede for at begynde forfra med at fortælle en anden virksomhed sin historie forfra igen - det er simpelthen for besværligt og vil i øvrigt ikke være nødvendigt, hvis du håndterer dialogen rigtigt, fra trin til trin.

En dialog tager højde for, at alle kunder er forskellige med forskellige, skiftende behov og præferencer, som kun kan afdækkes undervejs i dialogen mellem de to parter, din virksomhed og kunderne, en ad gangen – 1 til 1. Derfor skal alle kunder behandles forskelligt. Og det gælder uanset om din virksomhed har ganske få kunder – eller tusinder, eller mange millioner!

I dialog med millioner af kunder
Det er ikke noget problem at indlede en personlig dialog med en kunde eller leverandør, face-to-face, heller ikke to eller 20 eller måske 70 kunder / leverandører (afhængigt af hvor mange medarbejdere du har). Men din virksomhed skal ikke være meget større, før den personlige kontakt er urealistisk, og det bliver umuligt at samtale med hver enkelt blandt hundreder eller millioner af kunder. Men i virkelighedens verden kan du i dag komme næsten lige så tæt på hver enkelt kunde ved at automatisere dialogen.

I praksis er dialogen derfor automatiseret og struktureret i et interaktivt program, for kun på den måde er den skalerbar til millionvis af kunder, en ad gangen. På Talefod kan vi hjælpe din virksomhed med at identificere, hvad og hvem dialogen bør omfatte.

Bemærk at ikke alt bør automatiseres. Men ved at systematisere og automatisere en lang række typiske, interaktive dialogprocesser mellem din forretning og kunderne, får du klarhed over, hvilke kunder, du bør følge op på med en direkte personlig kontakt. Ved hjælp af de automatiserede processer, frigør du dermed ressourcer, som du kan bruge der, hvor de vil gøre mest gavn. Det sikrer dig en kvalitativt bedre kommunikation, også med de værdifulde og potentielt værdifulde kunder.

Vi kan også bidrage med at indkredse, hvordan dialogprogrammet kan designes i forhold til den situation og de forhold, din virksomhed fungerer under, herunder hvilke kanaler der bør anvendes. Herefter kan vi også hjælpe med at vedligeholde og videreudvikle dialogprogrammet, så det hele tiden gør det lettere og mere meningsfuldt for kunderne at handle med dig.

Kompetencer
Behavioral Marketing Triggered marketing Interaktiv marketing
Digital markedsføring Relationsmarkedsføring Email marketing
Elektronisk markedsføring Permission marketing Dialogmarkedsføring
CRM
Dialogmarkedsføring Elektronisk markedsføring Triggered marketing CRM Digital markedsføring Email marketing dialog markedsføring Behavioral Marketing Permission marketing Interaktiv marketing Relationsmarkedsføring Customer Relationship Management dialog E-mail marketing Relationship marketing