Søg

Kontakt

Webbet er det største kommunikationsteknologiske kvantespring i vor tid. På webbet kan vi interagere individuelt og intelligent med den enkelte i markedet på den enkeltes præmisser og behandle kunder forskelligt ud fra, hvad de fortæller os om deres behov, værdi og interesser.

Nettet er den mest interessante platform for interaktion mellem virksomheder og deres kunder. På nettet er taletiden så lang, som det kræves - så længe indholdet er relevant. Reglerne er nye i forhold til det traditionelle marketingunivers. Nu har kunden den fulde kontrol over relationen og kan let afbryde dialogen, hvis ikke vi lytter og agerer korrekt på behov og interesser. Derfor er kravet om dialog og individualisering af budskaber afgørende for, hvor effektiv interaktionen bliver på nettet.

Kunderne er på nettet, og derfor flytter virksomhederne i stigende grad budgetterne imod search og mere traditionel bannerannoncering for at skabe den første kontakt eller for at række ud efter eksisterende kunder. De teknologiske muligheder for annonceringen online indeholder fantastiske muligheder for dynamisk udvælgelse af modtagere og personalisering af budskabet, samtidig med at forretningsmodellerne for online annoncering er langt mere interessante set med annoncørernes briller.

E-mail er måske den største medierevolution siden Gutenberg. E-mail har betydet mere for det skrevne ord, end de fleste forestiller sig. Det er længe siden, at antallet af e-mails overhalede antallet af breve, og e-mail har også overhalet telefonen som den vigtigste kanal til at holde menneskelige relationer ved lige på tværs af kloden. E-mail har givet os alle adgang til at kommunikere skriftligt med hinanden på en let, hurtig og ekstremt billig måde. E-mail er stadig den største applikation på internettet – det værktøj, som de fleste bruger, og som har været en af de stærkeste kræfter bag en bevægelse, der har drevet mere end en milliard mennesker på nettet over hele kloden.

Online annoncering, e-mail, webbet og e-business er en potent cocktail, som for altid har ændret måden, vi kommunikerer og handler med hinanden på. På Talefod mener vi, at den elektroniske interaktion vil udvikle sig til den primære kanal for virksomheders kontakt med kunder og den vigtigste kanal til at dyrke relationen med potentielle kunder.

Talefod kan hjælpe dig med at udvikle intelligent online annoncering, automatiserede højt individualiserede e-mail baserede dialogprogrammer og avancerede elektroniske magasiner – initiativer som på samme tid kan øge kontakten med dine kunder og relevansen af dialogen. Dertil udvikler vi løsninger, hvor kundeemner fødes direkte ind til de rigtige personer i organisationen til opfølgning, når behov eller problemer opstår.

Ring til os på 3543 6500 og aftal et møde hvor vi drøfter din virksomheds situation, udfordringer og gennemgår, hvordan vi kan bidrage til at imødegå dem.

Kompetencer
Behavioral Marketing Triggered marketing Interaktiv marketing
Digital markedsføring Relationsmarkedsføring Email marketing
Elektronisk markedsføring Permission marketing Dialogmarkedsføring
CRM
Dialogmarkedsføring Elektronisk markedsføring Triggered marketing CRM Digital markedsføring Email marketing dialog markedsføring Behavioral Marketing Permission marketing Interaktiv marketing Relationsmarkedsføring Customer Relationship Management dialog E-mail marketing Relationship marketing