Søg

Interaktiv marketing

Interaktiv marketing har forvandlet forholdet mellem virksomhed og kunder. Før handlede det om transaktioner, køb og salg, mellem de to parter, nu handler det om samtaler. Fordi samtalerne foregår på nettet, er det desuden en mere kosteffektiv markedsføring sammenlignet med traditionel offline annoncering.

Erfaringen viser, at kunder foretrækker at anvende de nye medier til at komme i kontakt, til at kommunikere - frem for udelukkende at bruge dem til at modtage informationer. Interaktiv marketing gør det muligt at indlede dynamiske og individualiserede dialoger med kunder. Med interaktiv marketing kan du henvende dig til kunderne, en ad gangen, huske hvad de fortæller om deres behov, præferencer og forventninger - og hvilke kritikpunkter de har – og du kan derefter agere på en måde, der hele tiden afspejler din opdaterede viden om kunderne.

Kunderne styrer samtidig dialogens indhold, og til gengæld er deres motivation skærpet, ikke mindst fordi de oplever dine budskaber som meningsfulde. Den løbende udveksling af budskaber mellem de to parter minder om det, man almindeligvis kalder online marketing, men denne består ofte blot af et traditionelt offline køb og salg overført til nettet, hvor transaktionen stopper efter de enkeltstående køb uden en fortsat dialog og læringsproces mellem de to parter.

Hvad vi kan hjælpe med
Vi kan hjælpe dig med at afklare, hvordan du bedst udnytter det store potentiale i interaktiv marketing. Normalt er virksomhedens website omdrejningspunktet i interaktiv marketing, men alt for mange markedsførere udnytter ikke mulighederne her, fordi de blot overfører de velafprøvede principper fra massemarkedsføringen til websitet. Derfor er udbyttet yderst begrænset for både virksomhed og kunder. De fleste websites tilbyder nok kunderne kontaktmuligheder, men ikke kommunikation.

Vi kan tilrettelægge dit website, så du kan interagere med kunderne på mange måder via en række