Søg

Strategi

Kunderelationen påvirkes direkte, hver gang kunden er i kontakt med virksomheden og indirekte af en lang række indtryk fra forskellige kilder. Strategiarbejdet tager afsæt i de eksisterende kontaktpunkter og de kilder, som virksomheden har mest kontrol over.

Strategien skal understøtte de forretningsmæssige målsætninger ved at koncentrere indsatsen omkring de mest værdifulde kunder og organisere services, så de kan tilpasses til den enkelte kundes behov. Typisk indebærer strategiudviklingen, at salgsprocessen tilrettelægges efter kundens købsproces og fremstår struktureret fra identifikation af kunden, afdækning af behovet, gennemførelse og opfølgning på salget.

Strategiarbejdet tager udgangspunkt i de vigtigste indsigter om virksomheden, kunden og markedet. Denne kortlægning bibringes typisk gennem samtaler med nøglemedarbejdere, interviews med kunder og research om markedet.

Arbejdet skal sikre, at fokus rettes mod kernen i salgsfunktionens udfordringer. Det handler om at segmentere kunderne efter aktuel og potentiel værdiskabelse og prioritere indsatsen derefter. Salgsprocessen skal koordineres således, at processen består af en række logiske trin lige fra identifikation af kundeemner, kontaktplan, salgsindsats og opfølgning. Salgsprocessen skal bygge på en forståelse af kundens indkøbsproces. Salgssupport-værktøjer skal sikre fleksibilitet overfor kunden og give hurtig adgang til opdateret kundeinformation.

En central del af realiseringen af strategiprocessen omhandler formuleringen af de spørgsmål, der bedst identificerer dem som et lead og afdækker deres behov - spørgsmål som senere bliver bærende i de dialogløsninger, kunderne møder.

Har man sælgere, er det vigtigt, at de kan identificere og tydeliggøre kundens behov, definere en løsning og har tilstrækkelig disciplin til at holde salgsprocessen og kundeviden opdateret.

Ring til os på 3543 6500 og aftal et møde hvor vi drøfter din virksomheds situation, udfordringer og gennemgår, hvordan vi kan bidrage til at imødegå dem.

Kompetencer
Behavioral Marketing Triggered marketing Interaktiv marketing
Digital markedsføring Relationsmarkedsføring Email marketing
Elektronisk markedsføring Permission marketing Dialogmarkedsføring
CRM
Dialogmarkedsføring Elektronisk markedsføring Triggered marketing CRM Digital markedsføring Email marketing dialog markedsføring Behavioral Marketing Permission marketing Interaktiv marketing Relationsmarkedsføring Customer Relationship Management dialog E-mail marketing Relationship marketing