Søg

Hvorfor

Den traditionelle markedsføringsmodel er under pres. Rentabiliteten undergraves - for prisen for opmærksomhed stiger og det bliver sværere og sværere at fastholde den.

Massemarkedsføring handler om at behandle så mange som muligt så ens som muligt. Den har altid taget udgangspunkt i at afsætte ét produkt til en masse kunder. Det gælder om at finde det budskab, som tiltrækker flest muligt. I takt med at antallet af kanaler og medier er steget er rentabiliteten i massemarkedsføring løbende blevet undergravet. Jo flere medier, jo dyrere er det blevet, at få opmærksomhed og jo kortere kan den fastholdes.

Segmenteret markedsføring har de sidste 20 år været massemarkedsføringens bud på, hvordan virksomhederne skaber rentabel markedsføring. Enorme ressourcer anvendes på at forfine segmenteringsteknikker og forsøge at forudse, hvordan kunderne vil agere, hvordan de tænker, og hvordan vi billigst rammer flest muligt.

Dialog er vejen til bedre relationer
1 til 1 handler også om at behandle mange, men så forskelligt som muligt. Det er en strategi, der tager udgangspunkt i at afsætte så mange produkter som muligt, så længe som muligt og - vel at mærke - én kunde af gangen. Man tager udgangspunkt i kunden og ikke i produktet. Det gør man, fordi det eneste kunder i virkeligheden har til fælles er, at de er forskellige, har forskellige behov af forskellige grunde, på forskellige tidspunkter.

1 til 1 drejer sig om at opbygge den dialog mellem kunde og virksomhed, som sætter virksomheden i stand til løbende at følge med i den enkelte kundes skiftende behov og ikke mindst i, hvorfor kunden køber det, han/hun gør. To kunder kan som bekendt købe det samme produkt af vidt forskellige grunde. Skal vi behandle kunder forskelligt, er den enkelte kundes egen begrundelse det bedste sted at begynde. Ved at spørge får virksomheden viden om, hvilke produkter der er relevante for den enkelte, hvordan den skal markedsføre dem, og hvornår den skal gøre det.

Ved på denne måde at lære den enkelte kunde at kende og derpå tilpasse kommunikationen og kombinationen af produkter individuelt opbygger virksomheden et skjold omkring sine kunder. Skjoldet er kundens bevidsthed om, at hvis han skifter leverandør, skal han eksempelvis for at opnå en lavere pris, acceptere en dårligere service - fordi han skal lære konkurrenten alt det om sig selv, som han lige har fortalt dig. Denne enkle mekanik er en vital del af arbejdet med at skabe stærkere relationer og opnå større loyalitet hos sine kunder.

Kompetencer
Behavioral Marketing Triggered marketing Interaktiv marketing
Digital markedsføring Relationsmarkedsføring Email marketing
Elektronisk markedsføring Permission marketing Dialogmarkedsføring
CRM
Dialogmarkedsføring Elektronisk markedsføring Triggered marketing CRM Digital markedsføring Email marketing dialog markedsføring Behavioral Marketing Permission marketing Interaktiv marketing Relationsmarkedsføring Customer Relationship Management dialog E-mail marketing Relationship marketing