Søg

På Talefod hjælper vi vores klienter med at udvikle deres forretning ved at få mest muligt ud af deres kunderelationer. Vi udvikler strategier og kommunikationsløsninger, hvor salgsindsatsen primært rettes mod de kunder, der skaber den største værdi, ligesom vi hjælper med at styrke serviceindsatsen der, hvor den har den største effekt.

Kunder er den vigtigste ressource for din virksomhed og den vigtigste forudsætning for vækst og større rentabilitet. Værdien af din virksomhed nu og fremover er alene lig med den værdi kunderne bidrager med. Udfordringen er at finde ud af, hvordan du tiltrækker de mest værdifulde kunder, udfylder størst mulig andel af deres potentiale, fastholder dem længere og servicerer dem mere effektivt.

Kunder er forskellige, har forskellig værdi, forskellige behov på forskellige tidspunkter i kundeforløbet – derfor skal de også behandles forskelligt.

Talefods kernekompetence er kommunikationsløsninger, der sikrer en mere frekvent, relevant og vedkommende kontakt mellem kunde og virksomhed baseret på en struktureret og automatiseret dialog.

Sidst men ikke mindst arbejder vi med at overkomme de organisatoriske, teknologiske og operationelle barrierer, der ofte står i vejen for virksomheder, når de vil udvikle bedre kunderelationer.

Talefod arbejder med næste generations markedsføringen. Vi hjælper virksomheder med at komme tættere på eksisterende og potentielle kunder. Det handler om at genindføre samtalen mellem virksomheden og kunde ved hjælp af teknologi og interaktive medier.